Paginata går i beta! 5. mar 2010

Endelig!
Efter snart en måneds benhårdt arbejde er det lykkedes mig at lave en release af Paginata, som jeg i den grad kan være bekendt. Det betyder at det nu ikke længere er alpha-releases, men en Beta!

En beta-release der både kan installeres og bruges af andre end mig selv (og nære venner med ekstrem teknisk snilde).

En beta-release der ikke kræver alt for mange besværgelser for at lave de mindste ting, og hvor man burde kunne være (nogenlunde) sikker på at dataformaterne ligger fast, så man ikke skal ind at ændre en masse manuelt i databasen.

Jeg vil derfor opfordre alle med en smule interesse i CMS'er og PHP-kodning til at downloade denne release, og prøve den af.

Download straks Paginata

Når det er sagt, så er det værd at huske på at det trods alt stadig er en beta, og at det derfor ikke skal benyttes til andet end test - for der er masser af ting der ikke virker endnu, og der er sikkert også nogle fejl et sted derinde. Og der er et par væsentlige mangler.

Der er mange ting der virker rigtig godt, og det er lidt svært at remse dem alle op, men de væsentligste tiltag siden den sidste release er:

 • Installation - systemet kan nu installere sin database selv, så man ikke skal ligge og rode med phpmyadmin og den slags.
 • HTML-format - pagecomponents og layoutcomponents er nu korrekt og ensartet defineret.
 • Layout - hele layoutsystemet, med templates, layouts i flere niveauer, skiftende css-filer etc. er veldefineret, og virker!
 • Pagecomponents - de få pagecomponents der er, har en ensartet, og fungerende struktur, og kan derfor roligt bruges og udvides.
 • Javascript - sider og pagecomponents kan have uafhængigt definerede javascripts, så det er muligt at lave fancy effekter på enkelte sider.
 • Database - databasen er veldefineret, og holder sig nok fast - men der er selvfølgelig muligheder for performance-forbedringer.
 • Properties - systemet kan konfigureres via et simpelt property-system som helt automatisk bliver vist i administrationsdelen - uden nogen programmering.
 • Administration - den smule der er, fungerer til fulde - selv om der mangler mange spændende features, så er der ikke nogle knapper der ikke virker.
 • Localization - alle knapper og tekster i administrationsdelen bliver automatisk vist på dansk - og kan nemt oversættes til andre sprog uden yderligere programmering.

Der er måske ikke så mange af disse features der forekommer som noget særligt for andre end programmøren selv (mig), men så bare vent til næste release :).

De største mangler i systemet er:

 • Sletning - man kan ikke slette noget, kun overskrive indholdet.
 • Flytning - man kan ikke flytte sider rundt, så når en side først er underside til en anden, så bliver den sådan. Det er heller ikke muligt at lave undersider, kun nabo-sider til allerede eksisterende. Det er dog udelukkende en mangel i brugerfladen, siderne kan sagtens lille i en træstruktur.
 • Sikkerhed - ikke så meget sikkerhed mht adgang til systemet, men sikkerhed for at data ikke bliver ødelagt af en selv. Der mangler en masse automatisk historik.
 • Administration - Der mangler en masse forbedringer mht at oprette blogindlæg, redigere i gallerier, uploade billeder og al den slags. Det meste er stadig muligt, men kun via nogle sære krumspring.

Tilføj kommentar

www.peterlind.dk

Nyeste blog-indlæg