To slags bachelor!? 8. jul 2007

Jeg har lige fået afslag på min ansøgning om optagelse på kandidatuddannelsen: it og kognition.

Da jeg søgte ind på den blev jeg rådet af flere undervisere og studievejledere til at søge med baggrund i min Bachelor of Science (diplomingeniør) i stedet for at knokle min Bachelor of Humanities (dansk) færdig. Det glædede mig meget, både fordi jeg ikke var sikker på at kunne nå at skrive de manglende litteraturopgaver, og fordi jeg var meget i tvivl om hvorvidt det ville være nok, eller om jeg også skulle tage nogle tilvalgsfag i et eller andet der overhovedet ikke interesserede mig.

Mine medstuderende var ikke sikre på om man kunne søge ind med min baggrund, men alle dem der skulle vurdere ansøgningen, følte sig meget overbevist.

Og så kom afslaget så her lørdag morgen, med denne begrundelse:

[...] din Diplomingeniøruddannelse er en professionsbachelor. Professionsbacheloruddannelser er ikke adgangsgivende til kandidatuddannelserne ved danske universiteter, da de ikke er forskningsbaserede.

Et par linjer før begrundelsen står der i en uddybning af adgangskravene, at

Men en bacheloruddannelse eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau menes en forskningsbaseret uddannelse.

Der kan man bare se - og al den tid har jeg gået og troet at en bachelor var en bachelor - en tro jeg åbenbart ikke er helt ene om, siden studievejledningen ikke gjorde mig opmærksom på det... Men der står faktisk forskningsbaseret bachelor i adgangskravene, så nogen (inklusive mig selv) burde måske have været opmærksom på det. Der er også en del love og bekendtgørelser der fastsætter at en diplomingeniør har ret til at kalde sig profesionsbachelor, men jeg har lidt et hyr med at finde referencer til titlen fra før år 2000, så måske er den først opstået der - altså 2 år efter jeg var færdiguddannet.

Men den "gode" nyhed er at jeg har alle de kvalifikationer der skal til, for som afslaget yderligere påpeger, så har studienævnet

vurderet din ansøgning og fundet at dine hidtidige studier opfylder kravet om mindst 30 ECTS studieelementer inden for IT og Kognition. Du vil således kunne optages når du har bestået din bacheloruddannelse i Dansk.

Det er mig en lille smule uklart hvilken rolle min dansk-bachelor spiller, men det lyder som om at jeg via min ingeniøruddannelse har den fornødne 'viden', men at jeg skal have en titel af forskningsbaseret bachelor, før man vil videreuddanne mig. Det er selvfølgelig altsammen bureaukrati og regler, men det slår mig som lidt pudsigt at jeg skal have godkendt min tilstedeværelse i svensk/norsk og aflevere to opgaver om litteratur- analyse/historie, før jeg kan få lov til at studere noget helt andet.

Og nu, mens jeg skriver dette, kommer jeg til at tvivle på om det mon overhovedet er nok - måske skal jeg også have et eller andet vilkårligt tilvalgsfag (forskningsbaseret), før jeg kan kalde mig forskningsbaseret bachelor.

I de kommende dage vil jeg forsøge at forhøre mig ved nogen der påstår at vide noget, og skrive mere om hvad konklusionen bliver. Men jeg kan allerede nu afsløre at hvis det drejer sig om at jeg skal sidde i et år og lære filmhistorien udenad, eller det der er værre, så tror jeg at det it og kognitions-studium må klare sig med de 5 andre ansøgere ...

Tilføj kommentar

www.peterlind.dk

Nyeste blog-indlæg