Paginata

Versionshistorik

15. oktober 2010

Beta3!
Egentlig var maj-versionen en beta1.5 og dette en beta2, men whatevs … Denne version er meget tæt på at være en release-candidate - der er nogle få mangler mht filer (upload og trashcan fungerer ikke optimalt) og måske skal layout-templates forandres en smule.
Ellers er der kun fejlrettelser og små optimeringer hist og her - og så selvfølgelig en masse dokumentation.

Jeg forventer at der kommer en masse små forbedringer til denne release i den næste tid, men de skulle alle være databasekompatible, så hold dig endelig ikke tilbage med at installere og bruge denne release.

Download


19. maj 2010

Beta 2
Uha, der er gået lang tid siden sidst. Der er sket en masse på Paginata, men ikke meget siden starten af april - jeg har haft travlt med andre projekter, og er lidt kommet til at sylte det. Derfor kan jeg ikke helt huske hvad der er blevet lavet siden sidst :)
Nogle væsentlige detaljer er dog et mere lækkert administrationssystem, masser af fancy css, og mulighed for at sortere lister og træer med simpel drag'n'drop.

Jeg ville egentlig have indført en trashcan-funktion før jeg releasede, men der er et væld af rettelser på vej, så jeg ville lige få denne release ud af døren inden jeg kaster mig over den næste.
Der skulle dog ikke være spor i vejen for at gå i gang med at bruge den - så god fornøjelse!

Download


5. marts 2010

Beta! Juhuuu!
Efter en benhård måned er det lykkes mig at lave et system der næsten kan bruges. Der mangler stadig masser af funktioner, men der er luget godt ud i fejl og fejlmuligheder, og databasen og de forskellige dataformater er stort set helt fastlagt.
Det skulle gerne betyde at der ikke kommer ret mange væsentlige ændringer i data i systemet, og man skulle altså med ro i sindet kunne begynde at bruge det, og senere opgradere til bedre udgaver.

Som noget helt nyt er demodatabasen ikke længere nødvendig - systemet kan nu installere databasen selv, med eller uden demodata. Derfor skulle det gerne være langt nemmere at have med at gøre.

Det er jo stadig en beta, så forvent en del "uhensigtsmæssigheder" og små mangler. For eksempel kan man ikke flytte rundt på sider, når de først er lavet, og det er heller ikke muligt at slette noget. Men det bliver alt sammen rettet i de kommende versioner, så begynd endelig at bruge systemet (til forsøg og eksperimenter, endelig ikke til noget der bare SKAL virke).

Download


11. februar 2010

Den fjerde version skulle egentlig have været en beta - altså en udgave der var til at bruge for almindelige mennesker - men der var så massive ændringer der skulle til, at jeg hellere ville skynde mig at lave en release, og få sat en milestone, så jeg føler at jeg kommer videre.

De væsentligste ændringer er afskaffelsen af wysiwyg-datatypen og indførelsen af <pagecomponent> tags - nu ligger alt html i tabellen _documents, og de øvrige tabeller (pages, blogposts og layoutcomponents) henviser blot til den tabel - og alle pagecomponents er pakket ind i et <pagecomponent> tag, med almindelige attributter i stedet for den lidt sære wmattributes.

Endvidere er tabelnavne ændret, så de ikke længere hedder item_... og itemdescriptions er blevet til _tabledescriptions. Og som om det ikke var nok, så er alle henvisninger til section og page fjernet fra tabellerne.

Disse ændringer gør at det ikke umiddelbart er tilrådeligt at opgradere databasen fra den forrige version, så bare hent en helt ny hvis du vil lege med systemet - eller vent på release 5, der gerne skulle være fuldt ud brugbar.

Download


19. januar 2010

Den tredje version - først og fremmest en rettelse af en ordentlig brøler jeg begik med den forrige version. Jeg glemte at tage højde for at unix-systemer skelner kraftigt mellem store og små bogstaver i filnavne, og det lavede et gevaldigt rod i min classloader. Derfor er alle filnavne nu ændret til at være med små bogstaver!

Og så er der den planlagte ændring, nemlig at al HTML skulle være DOM-baseret, og altså dannes via træ-strukturer, og ikke via tekststrenge. Det er delvist lykkedes - der er stadig nogle objekter der benytter tekststrenge internt, men alle api-kald forventer dom-objekter.

Samtidig har jeg ændret en del i navngivningen - de gamle "webmodules" er blevet til "pagecomponents", og deres struktur er stort set helt ændret. Og om lidt bliver den ændret igen.

Download


4. januar 2010

Den anden version - størstedelen af database-funktionerne er omskrevet, så de benytter sig af DataItem objekter, og mange andre systemkomponenter er skrevet om fra globale funktioner til klasser og objekter. Systemet er blevet flyttet ud i en sys-folder, og admin-folderen forventes at skrumpe heftigt i den kommende tid.

Systemet virker stadig upåklageligt, men administrationsdelen har store fejl og mangler - så store faktisk at der er lavet en midlertidig nødløsning til at håndtere DataItems.

Download


30. oktober 2009

Den første version der blev released - virkede stort set hele vejen igennem, men med masser af små mangler, og klar til at blive fuldstændig omskrevet over de næste mange versioner.

Download

Download
Paginata nu!